Skip to content

Co to jest żuraw? Żurawie i dźwigi budowlane HDS na budowie.

Co to jest żuraw? Do czego są wykorzystywane dźwigi HDS?

Żuraw nazywane potocznie dźwigiem budowlanym lub HDS jest typową dźwignicą służącą do podnoszenia i przemieszczania ładunków w pionie i poziomie. Na rynku występuje wiele różnych rodzai oraz typów żurawi i dźwigów budowlanych w zależności od zastosowania oraz transportowanych ładunków. Żuraw może być zamontowany na lekkim lub ciężkim podwoziu ciężarowym, ale coraz częściej spotyka się małe dźwigi montowane na podwoziu gąsienicowym, które ostatnimi czasy zyskały na popularności dzięki małym wymiarom, mobilności oraz szerokiemu zastosowaniu.

Rodzaje żurawi i dźwigów budowlanych.

Ze względu na zastosowanie oraz typy żurawie można podzielić na:

 • wieżowe oraz szybkomontujące
 • samojezdne
 • przenośne
 • przewoźne
 • stacjonarne
 • portowe oraz montowane na statkach
 • mini żurawie na gąsienicach

Do jakich prac wykorzystywane są żurawie i dźwigi budowlane – żurawie HDS?

Żurawie są głównie wykorzystywane w budownictwie, przemyśle leśnym oraz do wszelkich prac przeładunkowych, np:

 • podawanie ładunków na budowie na wyższe kondygnacje budynków
 • budowa hal
 • budowa budynków wielkowymiarowych
 • szkolenie budynków
 • załadunek i rozładunek drewna
 • budowa budynków jednorodzinnych
 • prace ciesielskie i dekarskie tzw. dźwigi ciesielskie

Mini żurawie budowlane.

Na rynku jest wiele firm, które świadczą usługi dźwigowe. W ostatnich latach na rynku pojawiły się małe żurawie, które dzięki swoim nie wielkim gabarytom i niskiej wadze oraz własnemu napędowi są bardzo mobilne i potrafią wykonać pracę jak dźwigi budowlane. Najbardziej efektywne i mobilne są mini żurawie na gąsienicach transportowane na budowę na przyczepie samochodowej.

Dzięki własnemu napędowi żuraw sam zjedzie z przyczepy i przemieści się w miejsce pracy, a dzięki czterem podporom rozstawianym hydraulicznie jest bardzo stabilny i bezpieczny. Udźwig takich żurawi wynosi z reguły od 2 – 6 ton co w zupełności wystarczy do większości prac przeładunkowych. Zasięg roboczy w pionie i poziomie wynosi nawet kilkanaście metrów, także z powodzeniem może być też wykorzystywany do budowy dachów przez firmy świadczące usługi ciesielsko – dekarskie. Mini żuraw może również wykonywać pracę jak typowy żuraw HDS.

Na koniec należy dodać, iż żurawie o udźwigu powyżej 250 kg podlegają pod Dozór Techniczny co w praktyce oznacza, iż muszą przechodzić okresowe badania przeprowadzane przez Inspektora UDT oraz osoby zajmujące się obsługa i konserwacją żurawi, powinny posiadać stosowne kwalifikacje czyli uprawnienia wydane przez Dozór Techniczny.

Back To Top