Skip to content
podnośnik koszowy z koszem do prac pod napięciem, izolowany kosz w podnośniku

Podnośniki koszowe do wykonywania prac bezpośrednio przy liniach elektroenergetycznych będących pod napięciem niskim lub wysokim.

Jaki podnośnik koszowy do wykonywania prac podnośnikiem koszowym na wysokości bezpośrednio przy liniach energetycznych będących pod napięciem 1 kV i wyższym?

Wykonywanie prac na wysokości przy liniach elektrycznych podnośnikiem koszowym powinno odbywać się przy wyłączonym napięciu oraz uziemieniu w dwóch miejscach tych linii, ale zdarzają się przypadki, gdzie nie można wyłączyć napięcia, a praca musi być wykonana.

Prace pod napięciem są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych, a co za tym idzie aby je bezpiecznie wykonać, zwłaszcza zwyżką koszową na wysokości, należy spełnić określone warunki.

Jak bezpiecznie wykonać prace na wysokości z użyciem podnośnika koszowego bezpośrednio przy liniach energetycznych będących pod napięciem?

Do takich prac używa się specjalnych podnośników koszowych z izolowanym koszem, który wykonany jest najczęściej z tworzywa sztucznego nie przewodzącego napięcia co zapewni bezpieczeństwo osobom znajdującym się koszu. Takie podnośniki koszowe, a w szczególności kosz w podeście musi przechodzić okresowe, co roczne pomiary elektryczne potwierdzające jego sprawność.

Jakie środki ochrony osobistej bhp dla pracowników znajdujących się w koszu podnośnika koszowego podczas wykonywania prac pod napięciem?

Oprócz posiadania przez takie osoby odpowiednich świadectw kwalifikacji dopuszczających ich do pracy przy instalacjach elektroenergetycznych na stanowisku E czyli uprawnień elektrycznych oraz badań lekarskich,  osoby takie powinny być wyposażone w odpowiednie środki ochrony indywidualnej BHP:

– specjalne kaski ochronne izolacyjne

– szelki z linką amortyzującą chroniącą przed upadkiem z wysokości

– izolowane narzędzia pracy

– specjalne rękawice i buty ochronne chroniące przed porażeniem napięciem elektrycznym

– chodniki i dywaniki gumowe

– drążki izolacyjne i manipulacyjne, w tym do zakładania uziemienia

Praca taka w podnośniku koszowym powinna odbywać się pod stałym nadzorem przeszkolonej osoby i posiadającej świadectwo kwalifikacji na stanowisku D – dozoru instalacji elektroenergetycznych, a osoby wykonujące prace bezpośrednio w koszu podestu powinny przejść instruktaż stanowiskowy. Miejsce pracy wokół zwyżki powinno być wydzielone i trwale oznakowane oraz zabezpieczone przed dostępem osób nie upoważnionych.

Podnośniki koszowe znacznie ułatwiają i przyśpieszają wykonywanie prac na wysokości i stwarzają, że jest ona o wiele bezpieczniejsza i komfortowa. Dzięki wysięgowi bocznemu oraz możliwości obrotu wokół własnej osi, osoby znajdujące się bezpośrednio w koszu mogą być podane w trudno dostępne miejsca, gdzie nie ma możliwości wykonania prac na wysokości bezpośrednio z drabiny lub rusztowania budowlanego.

Back To Top