Skip to content
Zmiana przepisów od 01 stycznia 2023 wycinka, ścinanie i usuwanie drzew i krzewów.

Wycinka drzew od 01.01.2023 r. – zmiany przepisów odnośnie ścinania drzew.

Od 01 stycznia 2023 roku ulegną zmianie przepisy w zakresie wycinki drzew na swojej nieruchomości.

Przede wszystkim zmiany przepisów będą dotyczyć osób fizycznych w zakresie zgłaszania zamiaru wycięcia drzew na własnej nieruchomości. Jeśli chodzi o przedsiębiorców to zezwolenia na ścinanie drzew pozostaną bez zmian.

Zmiany prawne przede wszystkim zmieniły przepisy w zakresie ścinania grubszych drzew bez konieczności zgłaszania ich do właściwego terenowo Urzędu Gminy.

Właściciel działki, jako osoba fizyczna, na której rośnie drzewo będzie musiał je zgłosić do Gminy jeżeli obwód drzewa mierzony na wysokości 5 cm od podłoża przekracza:

– 100 cm w przypadku następujących gatunków drzew: wierzba, klon jesionolistny, topola lub klon srebrzysty

– 85 cm w przypadku platanu klonolistnego, robinii akacjowej oraz kasztanowca

– 70 cm w przypadku innych gatunków drzew;

W jakich przypadkach nie trzeba uzyskiwać zezwolenia z Urzędu Gminy na wycinkę drzew lub krzewów?

Wymagane prawem zezwolenie na ścięcie drzew lub wycinkę krzewów nie jest konieczne jeśli spełnione są następujące aspekty:

– pień drzewa nie ma wystarczającej grubości

– powierzchnia ziemi jaką zajmują krzewy nie przekracza 25 m2

wycinka drzew i krzewów ma być wykonana na działce, której właścicielem jest osoba fizyczna. W takim przypadku wystarczy tylko zgłoszenie do Gminy. Ważne: krzewów oraz drzew nie można wycinać na cele związane z prowadzeniem firmy.

W jakich jeszcze przypadkach nie musisz mieć zezwolenia na ścinanie drzew i krzewów?

Nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów jeśli usuwamy:

– krzewy i drzewa owocowe, chyba, że znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub terenach zieleni takich jak: parki, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne lub cmentarze

– krzewy, które znajdują się na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, chyba, że znajdują się w pasach ruchu drogowego, parkach zieleni lub na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

– krzewy i drzewa w celu przywrócenia terenów nieużytkowych do użytku rolniczego

– drzewa i krzewy znajdujące się na terenach leśnych, parku narodowego lub rezerwatu przyrody

– drzewa złamane i przewrócone

W przypadku drzew znajdujących się z pobliżu budynków lub innej infrastruktury technicznej, najlepiej dokonać ich wycinki z użyciem podnośnika koszowego, gdzie pilarz znajdujący się w koszu podestu metodą odcinkową dokonuje bezpiecznego ścięcia drzewa nie uszkadzając przy tym terenu, na którym znajduje się drzewo.

Back To Top