Skip to content
wzór zezwoenia na wycinke drzew i krzewów

Wzór zgody – zezwolenia na wycinkę drzew 2021 r. Do pobrania.

Wzór zezwolenia uprawniającego do wycinki drzew.

Jeżeli planują państwo wyciąć drzewo lub krzew na swojej posesji w pewnych sytuacjach wymagane jest zezwolenie tzw. zgoda właściwego terenowo urzędu na wycinkę drzew oraz krzewów. Przepisy dotyczą zarówno osób prywatnych fizycznych jak i przedsiębiorców oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu?

Taką zgodę przede wszystkim może złożyć sam właściciel nieruchomości, ale również dzierżawca danego terenu, oczywiście po uzyskaniu zgody właściciela danego gruntu. O taką zgodę może również wystąpić właściciel urządzeń i instalacji energetycznych lub gazowych, które znajdują się na danej działce pod warunkiem, iż drzewa te lub krzewy zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu tych urządzeń.

Do kogo należy zwrócić się z wnioskiem o wycinkę drzewa lub krzewu?

W sprawie wycinki drzew lub krzewów wniosek o taką czynność należy złożyć w Urzędzie Gminy, Miasta, Starostwie Powiatowym lub Marszałkowskim. Sprawę można załatwić osobiście lub elektronicznie gdzie sprawa zostanie skierowana do specjalnego wydziału. Dopiero po uzyskaniu specjalnego zezwolenia może być dokonana wycinka drzew i krzewów.

W ustalonym terminie urzędnik skontaktuje się z wnioskodawcą i ustali termin oględzin drzew i krzewów przeznaczonych do ścięcia. Urzędnik na miejscu będzie sprawdzał czy wycięcie drzew i krzewów nie naruszy zakazów odnośnie chronionych gatunków roślin, grzybów, gniazd ptasich, siedliska owadów i innych zwierząt.

Jakie gatunki drzew i krzewów nie wymagają zezwolenia na wycinkę?

Jeżeli obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi jest mniejszy niż 50 cm nie potrzebujesz zgody na wycinkę drzewa lub krzewów. Natomiast gatunki drzew jak kasztan zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny mogą mieć, aż do 65 cm obwodu. Gatunki drzew jak topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty jeśli mają do 80 cm obwodu, również na wycięcie tych drzew nie wymagane jest zezwolenie.

We wniosku podaję się również obwód pani na wysokości 130 cm, a jeśli występuje kilka pni, należy zmierzyć każdy pień z osobna. W przypadku krzewów sprawa ma się trochę inaczej, a mianowicie jeśli powierzchnia jaka zajmują krzewy nie przekracza 25 m2 również nie potrzeba zezwolenia na ich wycięcie.

Nie wymagane jest również zezwolenia na wycinkę w przypadku drzew i krzewów owocowych oraz krzewów pełniących funkcje ozdobne. Do wniosku warto załączyć mapę lub szkic sytuacyjny działki, na której rosną drzewa i krzewy do wycięcia.

Wzór zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w formacie doc lub pdf do pobrania poniżej.

wzór zezwolenia na wycinke drzew i krzewów  (doc)    wzór zezwolenia na wycinke drzew i krzewów  (pdf)

W przypadku drzew, krzewów oraz gałęzi znajdujących się w kolizji z innymi obiektami np. budynki mieszkalne, hale, linie napowietrzne energetyczne lub telefoniczne wycinkę powinno się dokonywać z użyciem podnośników koszowych, gdzie pilarz stojąc w koszu dokonuje podcięcia drzewa kawałek po kawałku, tak aby spadające elementy odciętych gałęzi nie uszkodziły obiektów sąsiadujących. Do prac pielęgnacyjnych i przycinki cienkich gałęzi drzew stosuje się lekkie pilarki łańcuchowe.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym artykułem nt. zmiany przepisów od 01 stycznia 2023 odnośnie wycinki drzew

Back To Top