Skip to content
Jakie uprawnienia do obsługi podestu ruchome podnośnika koszowego zwyżki?

Jakie uprawnienia są wymagane do obsługi podestów ruchomych – podnośników koszowych zwyżek?

 

Podestu ruchome zwane potocznie zwyżkami czy też podnośnikami koszowymi są urządzeniami technicznymi podlegającymi pod Dozór Techniczny, a co za tym idzie do ich obsługi są wymagane nie zbędne uprawnienia czyli kwalifikacje.

Takie właśnie uprawnienia wydają jednostki Dozoru Technicznego zgodnie z Ustawą o Dozorze Technicznym z 2000 r. z późn. zm. Aby otrzymać zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające nas do obsługi danego typu zwyżki należy ukończyć kurs operatora podestów ruchomych i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Egzamin składa się z części teoretycznej pisemnej oraz części praktycznej bezpośrednio już na maszynie. Aby przystąpić do części praktycznej trzeba uzyskać pozytywny wynik egzaminu z części teoretycznej.

Egzamin teoretyczny jest pisemny i aby został zaliczony trzeba odpowiedzieć pozytywnie na 11 pytań z 15. Pytania głównie dotyczą przepisów prawnych Dozoru Technicznego oraz budowy podnośników koszowych, obowiązków operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy, BHP przy pracy, zabezpieczenia występujące w podestach ruchomych i wiele innych.

Praktyczny egzamin polega na wykonaniu zadania wynikającego z karty egzaminacyjnej. Przeważnie na praktyczną część egzaminu składa się krótka obsługa podestu, unoszenie i opuszczanie kosza oraz jazda podnośnikiem koszowym.

Egzamin praktyczny powinien się odbywać z zastosowaniem wszelkich przepisów i norm BHP, a co za tym idzie osoba obsługująca podest powinna być wyposażona w niezbędne środki ochrony BHP typu kask ochronny, szelki bezpieczeństwa, linka z amortyzatorem, itp.

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu z części teoretycznej i praktycznej po około 2 tygodniach osoba zainteresowana otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ Dozoru Technicznego. Uprawnienie ważne jest przez okres 5 lat w przypadku podestów ruchomych przejezdnych, w pozostałych przypadkach jest ważne lat 10 (tyczy się to podestów masztowych, wiszących i stacjonarnych).

Należy tutaj dodać, iż zaświadczenie kwalifikacyjne może być cofnięte przez organ Dozoru Technicznego na wniosek np. Państwowej Inspekcji Pracy, Sądu czy też samego Inspektora Dozoru Technicznego.

Obsługując podnośniki koszowe należy ściśle przestrzegać postanowień instrukcji eksploatacji wydanej przez producenta podnośnika koszowego, w szczególności działu BHP, w którym są zawarte m. inn. obowiązki operatora podestu.

Back To Top