Skip to content
Podesty ruchome zwyżki podnośniki koszowe Dozór Techniczny badania

Podnośniki koszowe zwyżki – podesty ruchome, a Dozór Techniczny

Podesty ruchome zwane potocznie podnośnikami koszowymi czy też zwyżkami są urządzeniami technicznymi zaprojektowanym przede wszystkim do podnoszenia osób w celu wykonywania prac na wysokości.

Rozróżniamy różne typy i rodzaje podestów ruchomych:

– przejezdne: wolnobieżne, samojezdne i przewoźne
– stacjonarne
– wiszące
– masztowe

Do obsługi i konserwacji poszczególnych typów podnośników wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, które wydaje UDT, TDT lub WDT – zwani potocznie Dozorem Technicznym.

Prace na wysokości są uznawane za prace niebezpieczne stąd też sprzęt, którym podnosimy się na pewną wysokość musi być sprawny technicznie i bezpieczny dla osoby obsługującej jak i osób trzecich będących w zasięgu pracy podestu ruchomego.

Aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie podnośnik koszowy podlega corocznym badaniom, które wykonywane są przez Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego jako zewnętrzny organ Państwowy, którego głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania podestów ruchomych, ale i nie tylko bo również żurawi, wózków jezdniowych, suwnic i innych Urządzeń Transportu Bliskiego podlegających pod Dozór Techniczny.

Podczas badania, które wykonywane jest co najmniej raz w roku urządzenie jest sprawdzane pod kątem jego bezpiecznego funkcjonowania. W szczególności sprawdzane są zabezpieczenia mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne chroniące operatora, ale i również sam podest przed uszkodzeniem. Sprawdzana jest również konstrukcja nośna zwyżki, kompletność wyposażenia, prawidłowe działanie układów sterowniczych, hamulcowych oraz jazdy podestu.

Po takim badaniu Inspektor Dozoru Technicznego wystawia protokół z badania oraz decyzje zezwalającą lub nie na dalszą eksploatacje zwyżki. Zabronionym jest używanie podnośnika koszowego bez aktualnych badań UDT pod groźbą kary grzywny, ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności.

Osobą odpowiedzialną za bezpieczna eksploatację podestu ruchomego jest właściciel urządzenia, ale nie tylko gdyż operator jak i konserwator podnośnika również mają swoje obowiązki zapisane w instrukcji eksploatacji producenta zwyżki, i których to powinni bezwzględnie przestrzegać.

Na koniec trzeba dodać, że praca w koszu podnośnika powinna odbywać się w kasku ochronnym oraz szelkach bezpieczeństwa, do których przypięta jest linka z amortyzatorem chroniąca operatora przed upadkiem z wysokości.

Back To Top