Skip to content
Przy jakiej prędkości wiatru można pracować podnośnikiem koszowym?

Przy jakiej prędkości wiatru można pracować podnośnikiem koszowym – podestem ruchomym na zewnątrz?

W tym artykule dowiesz się przy jakiej maksymalnej prędkości wiatru można pracować z użyciem podnośnika koszowego na zewnątrz pomieszczeń?

Podnośniki koszowe, jak sama nazwa wskazuje, służą do podnoszenia osoby lub grupy osób na pewne wysokości w celu wykonania pewnych czynności roboczych. Prace te mogą być wykonywane wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Prace z użyciem podestów ruchomych na otwartej przestrzeni wiążą się z narażeniem podestu na negatywne czynniki zewnętrze, np. wiatr. Praca przy zbyt dużym wietrze może spowodować utratę stateczności naszego podnośnika.

Jak sprawdzić czy nasz podnośnik koszowy może pracować na zewnątrz pomieszczeń, czyli na otwartej przestrzeni?

Takiej informacji należy bezpośrednio szukać w instrukcji eksploatacji podnośników koszowych wydanej przez producenta. Informacja taka również może znajdować się na tabliczce znamionowej na trwałe umieszczonej na zwyżce koszowej przez producenta.

Uwaga: nie wszystkie podesty ruchome są dostosowane przez producenta do pracy na zewnątrz pomieszczeń w narażeniu na czynnik atmosferyczny jakim jest np. wiatr.

Jakich informacji należy szukać w instrukcji eksploatacji podnośnika koszowego lub na tabliczce znamionowej?

12,5 m/s (45 km/h) to graniczna wartość prędkości wiatru przy jakiej podest ruchomy może pracować na otwartej przestrzeni. Zapis taki powinien widnieć nie tylko w instrukcji obsługi podnośnika ale również na tabliczce znamionowej naszych zwyżek koszowych.

Jakim przyrządem możemy zmierzyć prędkość wiatru?

Do pomiarów prędkości wiatru służą anemometry, które precyzyjnie określą nam prędkość wiatru. Pomiaru najlepiej jest dokonać nie przy gruncie, ale na wysokości, na której nasz podnośnik koszowy ma pracować. Jeżeli prędkość wiatru osiąga wartość bliską granicznej lub występują silne podmuchy wiatru należy powstrzymać się od dalszej pracy naszym podestem ruchomym.

W jaki inny sposób można ocenić orientacyjnie prędkość wiatru?

Wielu producentów podestów ruchomych w swojej instrukcji eksploatacji podaje w jaki sposób operator podczas pracy może określić prędkość wiatru obserwując otoczenie. Przykład:

  • cisza: dym z komina unosi się pionowo (0 – 0,2 m/s lub 0 – 1 km/h)
  • powiew: dym rozchodzi się wzdłuż kierunku wiatru, jest jednak zbyt słaby i nie porusza flag i chorągiewek (0,3 – 1,5 m/s lub 1 – 5 km/h)
  • słaby wiatr: wiatr jest odczuwalny na twarzy, porusza flagi i chorągiewki (1,6 – 3,3 m/s lub 6 – 11 km/h)
  • łagodny wiatr: wiatr porusza liśćmi drzew, flagi trzepoczą (3,4 – 5,4 m/s lub 12 – 19 km/h)
  • umiarkowany wiatr: wiatr porusza cienkie gałązki drzew, unosi kurz i papiery (5,5 – 7,9 m/s lub 20 – 28 km/h)
  • dość silny wiatr: chwieją się małe liściaste drzewa (8,0 – 10,7 m/s lub 29 – 38 km/h)
  • silny wiatr: chwieją się duże gałęzie drzew, druty napowietrznych linii telefonicznych wydają gwiżdżący dźwięk, użycie parasola jest utrudnione (10,8 – 13,8 m/s lub 39 – 49 km/h)
  • bardzo silny wiatr: chwieją się całe drzewa, poruszanie się osób jest utrudnione (13,9 – 17,1 m/s lub 50 – 61 km/h)

Na końcu należy jeszcze dodać, iż za bezpieczeństwo pracy naszych podnośników koszowych odpowiada zawsze operator podestu, który oprócz posiadanych kwalifikacji do obsługi wydanych przez Dozór Techniczny, powinien bezwzględnie przestrzegać postanowień instrukcji eksploatacji producenta podestu oraz krajowych przepisów BHP.

W następnym artykule dowiesz się jakie czynności powinien wykonać operator podnośnika koszowego przed rozpoczęciem pracy?

Back To Top